Política de privacitat

1. Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament
Empresa: ARCAS OLLÉ, S.L. – B64402886
Adreça: ALESSANDRO VOLTA, 49, LA POBLA DE CLARAMUNT (08787)
Contacte: admin@arcasolle.com938050500

2. Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, en ARCAS OLLÉ, S.L. tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Arxiu/historial de treballadors i extreballadors de l’empresa o Compra/venda de béns i serveis.
 • Compra/venda de material.
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades.
 • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres o Formació.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments.
 • Manteniment de la relació laboral i contraprestació pels treballs realitzats o Prestar-los un servei.
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès inclòs en el currículum.
 • Recepció de la prestació d’un servei o Servei postvenda i fidelització.
 • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral o Tramitació de pressupostos.

3. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals.

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades radica per:

 • Consentiment inequívoc o Execució d’un contracte

5. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents suposats:

 • A altres responsables del tractament o Administració tributària.
 • Bancs i entitats financeres.
 • Encarregats de destrucció de documentació o Entitats de publicitat i màrqueting.
 • Gestoria/Assessoria o Seguretat social.
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

6. Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si en ARCAS OLLÉ, S.L. estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si convé, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. ARCAS OLLÉ, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

 • Per a exercir el seu dret d’Accés faci clic aquí.
 • Per a exercir el seu dret de Rectificació faci clic aquí.
 • Per a exercir el seu dret de Supressió (Oblit) faci clic aquí.
 • Per a exercir el seu dret de Limitació del Tractament faci clic aquí o Per a exercir el seu dret d’Oposició faci clic aquí.
 • Per a exercir el seu dret de Portabilitat faci clic aquí.

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: ALESSANDRO VOLTA, 49, LA POBLA DE CLARAMUNT (08787), adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

7. Política de cookies

Per a conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaci política de cookies.