Instal·lem plaques solars per a una producció més sostenible

23/05/22

A Ollé ens preocupem pel món que ens envolta. És per això que ens animem a millorar les nostres instal·lacions per fer-les més respectuoses amb el medi ambient a mesura que l’empresa evoluciona i creix.

L’energia solar no emet gasos d’efecte hivernacle, per això no contribueix a l’escalfament global. És una de les tecnologies renovables més eficients en la lluita contra el canvi climàtic. Actualment estem dotant les instal·lacions d’Ollé amb 153 plaques solars i una producció anual de 103.375 kWh. D’aquesta manera, els raigs solars que xoquin contra les plaques es transformaran en energia que rebrem en electricitat durant els processos de producció.

Plaques solars

Quins efectes positius té l’ús de l’energia solar?

Encara que aquesta font d’energia suposi una inversió inicial elevada i corri el risc de ser depenent del clima, presenta molts avantatges per a tots dos, la nostra empresa i el medi ambient.

  1. Sense emissions contaminants, ni directament ni indirectament.
  2. Estalvi energètic molt elevat a mitjà termini.
  3. A diferència dels generadors denergia elèctrica convencional, no genera soroll.
  4. És compatible amb altres classes d’energia, així que permet una transició gradual.

Plaques solars

En línia amb l’Objectiu 11 de l’Agenda 2030

El 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, per tal que la societat emprengui un nou camí per millorar la vida de tothom. Aquesta compta amb 17 objectius de desenvolupament sostenible que impliquen diversos aspectes relacionats amb l’ètica, la salut, la igualtat i l’economia mundial per a la transició cap a una societat globalitzada, més respectuosa amb el medi ambient i més igualitària. Un dels objectius és el d’“Aconseguir que les ciutats siguin més inclusives, segures, resilients i sostenibles”.

Amb les nostres instal·lacions noves com a font d’energia, a Arcas Ollé reduïm l’impacte ambiental negatiu i promocionem l’ús eficient dels recursos naturals.